Evaluatie evenementen

De zomer is naar goede gewoonte een bruisende periode in Peer. Met vele activiteiten en festiviteiten in het stadscentrum en ook daarbuiten, kennen we vaak een gezellige drukte.

Het Stadsbestuur werkt er aan de evenementen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Dat kunnen we door goede afspraken te maken, en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd.

Permanente evaluatie en bijsturing

In 2016 werd daarom een evaluatietraject opgestart. Naast vele positieve reacties, bleken daaruit alvast een aantal knelpunten rond evenementen, die we met een actieplan gericht willen aanpakken in de toekomst.

Met dit verhaal zijn we nooit klaar. Een permanente evaluatie en opvolging van de evenementen blijft essentieel om te kunnen verbeteren. Met de signalen van bewoners en bezoekers kunnen we verder aan de slag.

 

Bij acute overlast of hinder contacteer je de lokale politie Kempenland op Tel. 011/399 299 of in nood Tel. 101.

Zelf feedback geven over evenementen?

Het online reactieformulier staat steeds open om reacties te ontvangen, rechts op deze pagina 'Online aanvragen'. Bemerkingen en suggesties zijn meer dan welkom!

Enkele terugkerende knelpunten (zomer 2016):

 • Geluidsoverlast tijdens en achteraf
 • Signalisatie van parkeerplaatsen
 • Slecht wegdek centrum
 • Sanitaire voorzieningen
 • Fietsers tijdens evenementen
 • Communicatie van praktische info vooraf

Actiepunten na evaluatie zomerevenementen 2016:

A. Voorbereiding van het evenement

1. Stappen na aanvraag door organisator

 1. Beoordeling gemotiveerd aanvraagdossier
 2. Verdere adviezen betrokken diensten (vrij tijd, lokale econ., milieu, comm., politie, brandweer,…)
 3. Coördinatievergadering met organisator, Stad, politie en brandweer.
 4. Finale toelating 
 5. Extra overlegmoment praktische afspraken met organisator

2. Vernieuwde ‘Handleiding met checklist voor organisatoren van evenementen’

Deze afspraken worden verder afgestemd tijdens de coördinatievergadering.

 • Begin- en einduren:
  • Activiteit
  • Muziek
  • Wegafsluiting en/of parkeerverbod (plaatsen hekken)
 • Geluidsnorm
 • Sanitaire voorzieningen
 • Parkeernoden
  • Zichtbare fietsparkings
 • Communicatie naar de buurt door organisatie
  • Praktische info door organisatie
  • Begin- en einduren (wegafsluiting, muziek,…)
 • Contactgegevens coördinator
 • Promotie: uitinvlaanderen.be als centrale databank van vrijetijdsactiviteiten, te gebruiken door organisatoren.

3. Extra ondersteuning door Stadsbestuur

Communicatie en sensibilisering

B. Tijdens het evenement

Handhaving van de afspraken door:

 • Coördinator organisatie als aanspreekpunt ter plaatse.
 • Lokale politie als centraal contactpunt voor dringende meldingen.
C. Na afloop van het evenement

Evaluatie van evenement met de organisatoren:

 • Standaard: bij de voorbereiding van het volgende evenement.
 • Bij meldingen: meteen overleg.

Evaluatie door bewoners, ondernemers en bezoekers:

 • Evaluatieformulier permanent online www.peer.be/evenementenevaluatie 
 • Contact: Team Vrijetijdsondersteuning Stad Peer evenementen@peer.be