Fonds Bestrijding Uithuiszettingen

Gepubliceerd op: donderdag 27 augustus 2020
Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden.

Voorwaarden

De huurachterstal moet minstens 2 maal de huurprijs en maximaal 6 maal de huurprijs bedragen.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen komen huurachterstallen ontstaan vanaf 1 april 2020 in aanmerking. Oudere huurachterstallen komen niet in aanmerking.

Procedure

Huurders en verhuurders maken geen rechtstreekse aanspraak op het Fonds. Heb je als huurder of verhuurder te maken met huurachterstal, richt je dan tot het OCMW. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds.

  • Stap 1: Het OCMW neemt kennis van de huurachterstal.
  • Stap 2: Het OCMW beslist om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en beslist hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds.
  • Stap 3: Het OCMW, de huurder en de verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst:
    • De huurder verbindt er zich toe om de begeleiding van het OCMW te aanvaarden en de afbetalingen na te komen.
    • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te leiden, zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd. Als het plan niet wordt nageleefd, verwittigt de verhuurder het OCMW en geeft hij het OCMW minstens 2 weken de tijd om een oplossing te zoeken, vooraleer de vordering in te leiden.
    • De begeleidingsovereenkomst wordt door het OCMW digitaal opgemaakt. Het OCMW, de verhuurder en de huurder ondertekenen de begeleidingsovereenkomst op papier of digitaal.

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen