Geactualiseerd vuilnisbakkenplan moet voor minder zwerfafval zorgen

Gepubliceerd op: donderdag 30 maart 2023
Stad Peer ontwikkelde een vernieuwd vuilnisbakkenplan met als doel het sluikstorten en het zwerfvuil te doen afnemen. Daarvoor gaan we op bepaalde plekken de vuilnisbakken weghalen of verplaatsen we ze naar andere plekken. De juiste vuilbak op de juiste plaats, dat is ons motto.

Het gebruik van de afvalmonitor, een meetinstrument voor stedelijke straatcontainers, heeft ons geleerd dat we het huidige vuilnisbakkenplan moeten aanpassen. Deze afvalmonitor gaf ons bruikbare informatie over o.a. de vullingsgraad en de inhoud van de vuilbakken. Daaruit hebben we een aantal belangrijke conclusies kunnen trekken: sommige locaties van vuilnisbakken zetten aan tot sluikstorten, er zijn vuilnisbakken die overvol zitten, andere zijn dan weer veel minder gebruikt. Verder vinden we in heel wat straatvuilnisbakken huishoudelijk afval en veel straatvuilnisbakken staan erg dicht bij mekaar.

Actieplan volgens criteria

De nieuwe vuilnisbakken gaan we niet in het wilde weg plaatsen en we halen er ook niet zomaar weg. Naast de evaluatie van de afvalmonitor passen we ook een aantal algemeen geldende principes toe. 

Enerzijds zijn dat een aantal criteria die het aantrekken van zwerfvuil en sluikstort tegengaan. Zo plaatsen we geen vuilnisbakken meer in woonstraten of op afgelegen locaties.

Een tweede factor is de zichtbaarheid: de vuilnisbakken moeten goed zichtbaar zijn vanuit verschillende hoeken en we plaatsen meer vuilbakken op locaties waar veel volk voorbij komt (zoals een winkelstraat).

Tot slot spelen ook praktische factoren mee: de vuilnisbakken plaatsen we op locaties die goed en vlot toegankelijk zijn voor het team dat de vuilnisbakken leegmaakt.

Werken in 3 fases

In fase 1 voeren we het afvalbakkenplan uit op parkeerterreinen, halteplaatsen van het openbaar vervoer, de buitensportinfrastructuur, in parken en speeltuinen. Uiterlijk eind april 2023 is deze fase uitgevoerd. In fase 2 volgen de woonwijken, speelpleintjes, de wijkcontainers textiel en glas, kerken en openbare gebouwen en het kernwinkelgebied Peer-centrum. Tot slot pakken we de begraafplaatsen, rustpunten op wandel- en fietsroutes en looproutes tussen de parkings en de dorpskernen aan.

We kiezen bij deze uitvoering ook voor kwalitatievere vuilnisbakken en duobakken op locaties waar we vaak blikjes en flesjes aantreffen

Dit vuilnisbakkenplan maakt uiteindelijk Peer properder en zorgt het voor een daling van de opruimkost. Want studies hebben uitgewezen dat een goed werkend vuilnisbakkenplan kan zorgen voor de helft minder zwerfvuil.

Sensibilisering

Naast het vuilnisbakkenplan blijven we permanent de Perenaars sensibiliseren over afval. We plaatsen affiches op vuilnisbakken, op zitbanken werken we met sensibiliserende bordjes, we roepen op om te sorteren of om het afval mee naar huis te nemen enz. En als je hardleers blijft kunnen de zwerfvuilambtenaren van Ovam je op de bon slingeren.