Geef jouw gedacht over onze communicatie

Gepubliceerd op: vrijdag 15 september 2023
De stad Peer laat onderzoeken hoe de Perenaren de communicatie van het stadsbestuur ervaren. Daarvoor zetten we een uitgebreide bevraging op. Het onderzoek wordt geleid door het onderzoekscentrum Memori van de Thomas More Hogeschool in Mechelen.

Zowat elke dag communiceert de stad met de Perenaren over en voor Peer. Het doel? Zorgen dat iedereen mee is met wat het beleid beslist, maar ook praktische info geven over bijvoorbeeld werken of administratieve zaken. Soms gebeurt dat via persberichten, andere keren via artikels in De Poort of het Vrijetijdsmagazine UIT!, leuke nieuwtjes op de sociale media en de website of thematische campagnes. 

GEDACHT VAN DE PERENAAR

Maar raakt het nieuws van Peer de Perenaar wel? Bereiken we iedereen en is de boodschap helder. Daarover willen we graag de mening kennen van de Perenaren. Daarvoor wordt aan 2.166 willekeurig gekozen inwoners de vraag gesteld om de communicatiemonitor in te vullen. Dat is een uitgebreide vragenlijst over de communicatieaanpak van stad Peer.

Wie geen persoonlijke vraag krijgt, kan ook deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst kan nog tot 31 oktober online ingevuld worden via www.peer.be/communicatiemonitor.

NEEM DEEL

Wie dat niet ziet zitten kan tenslotte de vragenlijst met retourenveloppe vanaf maandag 18 september afhalen aan het Klantencontactcenter in ’t Poorthuis of bellen naar Tel. 011 61 07 00 waarna we je een vragenlijst toesturen. Het is de bedoeling dat op die manier zo veel mogelijk inwoners deelnemen aan het onderzoek. Onder die deelnemers worden trouwens een aantal prijzen verloot: 1 x 100 euro Peerse geschenkbonnen, 2 x 50 euro Peerse geschenkbonnen en 4 x 25 euro Peerse geschenkbonnen.

Vul hier de communicatiemonitor in.