Geluid- of geuroverlast

Geluidoverlast

Heeft je buur een blaffende hond of kraaiende haan? Probeer dan eerst zelf over te gaan op bemiddeling. Misschien weet je buur niet dat hij hinder veroorzaakt.

Geraken jullie er samen niet uit? Via de burenbemiddeling kan je proberen de communicatie met jouw buur te herstellen of verbeteren.

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (kortweg GAS) bepaalt dat dieren geen abnormale geluidshinder (aanhoudend hondengeblaf, geschreeuw, gekrijs of andere geluiden) mogen veroorzaken voor de buren.

Geuroverlast

Dieren kunnen een bron van geurhinder zijn. Als dierenhouder ben je verplicht om je dieren zo te huisvesten en alle mogelijke maatregelen te nemen opdat de dieren geen geurhinder veroorzaken. Een goede verzorging kan al heel wat problemen voorkomen. Enkele tips:

  • Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, vooral als ze een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.
  • Zorg ervoor dat de dieren voldoende ruimte hebben.
  • Reinig regelmatig je kippenhok, hondenren,...
  • Raap hondenpoep op als je met de hond gaat wandelen. Een gemeentelijk politiereglement verplicht je trouwens om dat te doen, en om steeds een zakje bij te hebben.