Gemeenteraad

De Gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal leden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente. In Peer zijn er 25 raadsleden.

Binnen de gemeente is de Gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De Gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

Overzicht