Getuigschrift van samenwoonst

Een getuigschrift wettelijk samenwonen bevestigt dat twee personen hun wettelijk samenwonen hebben laten registreren.

Voor wie?

  • Je bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelngen- of wachtregister van Peer
  • Je hebt het wettelijk samenwonen laten registreren

Wat moet ik doen?

  • Vraag het attest online aan.

  • OF Maak een afspraak.

Kostprijs

Gratis