Getuigschrift van verblijf en nationaliteit

Een attest waarin wij bevestigen dat je ingeschreven bent op jouw adres.

Hierin staan een aantal persoonlijke gegevens: naam en voornaam, plaats en datum van geboorte, burgerlijke staat, beroep, huidig adres met vermelding van datum van inschrijvingen en nationaliteit.

Wat moet ik doen?

Vraag online aan.

Kostprijs

Gratis