Attest van verblijf en nationaliteit

Een attest waarin wij bevestigen dat je ingeschreven bent op jouw adres.

Hierin staan een aantal persoonlijke gegevens: naam en voornaam, plaats en datum van geboorte, burgerlijke staat, beroep, huidig adres met vermelding van datum van inschrijvingen en nationaliteit.

Opgelet!

Voor een getuigschrift van nationaliteit richten Niet-Belgen zich tot hun Ambassade / Consulaat of – i.g.v. erkende vluchtelingen – het CGVS.

Wat moet ik doen?

Vraag online aan.

Kostprijs

Gratis