Getuigschrift van verblijf voor het huwelijk

Een attest dat soms wordt aangevraagd om een huwelijk te kunnen afsluiten in het buitenland

Hierin staan een aantal persoonlijke gegevens: naam en voornaam, plaats en datum van geboorte, burgerlijke staat en huidig adres.

Wat moet ik doen?

Vraag online aan.

Kostprijs

Gratis