Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen

 

Indien een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden onbewoond is, spreken we van leegstand. We stellen dit vast met objectieve criteria (bv. domicilie).

  • Je betaalt een leegstandsbelasting. Er zijn vrijstellingen mogelijk.
  • Het Recht van Voorkoop is van toepassing. Bij een verkoop van de woning hebben een aantal instanties (VMSW, sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW en stad Peer) voorrang op de verkoop. Ze kunnen de woning kopen aan een overeengekomen prijs met de verkoper.

Wanneer je kan aantonen dat je woning gedurende 6 opeenvolgende maanden terug in gebruik is, wordt je woning uit het leegstandsregister geschrapt. Wanneer de woning gesloopt is, wordt deze ook geschrapt uit het register.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande gebouw of leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Kostprijs

De belasting bedraagt 1.200 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning van een periode van twaalf maanden.

Als het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister staat, dan bedraagt de belasting 2.400 euro.

Als de woning een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstaandsregister staat, bedraagt de belasting 3600 euro.

Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de opname in het leegstandsregister, bedraagt de belasting 3600 euro.