Hemelwater- en droogteplan

Maar liefst 90 niet-limitatieve actiepunten worden in het hemelwaterplan beschreven.

Die zijn gefundeerd op 4 pijlers:
• De waterbeschikbaarheid
• Water besparen en rationeel verbruik stimuleren
• De effecten van klimaatsverandering opvangen
• Water zo optimaal mogelijk verdelen

Hieronder kan je het volledige plan downloaden.