Herinrichting kerkhoven in Kleine-Brogel en Peer-centrum

Gepubliceerd op: donderdag 28 september 2023
Stad Peer is volop de kerkhoven aan het renoveren en herinrichten, om deze om te vormen tot groene en onderhoudsvriendelijke rustplekken. In Kleine-Brogel werken we de komende weken aan de ontharding en vergroening van het kerkhof. In Peer-centrum zorgen we o.a. voor bijkomende urnekelders.

Ontharding en vergroening kerkhof Kleine-Brogel

Stad Peer is deze week gestart met de ontharding en vergroening van het kerkhof van Kleine-Brogel. We zijn begonnen met de zone tussen de kerk en het pastorijhuis om daarna verspreid over het kerkhof zoveel mogelijk verharding te verwijderen. Daarnaast komen er nieuwe banken, extra bloembollen, bomen en struiken. Langs de kerkhofmuur plaatsen we leibomen met daartussen nieuwe urnekelders. Bestaande plantvakken worden vergroot of vernieuwd. De werken duren tot het einde van dit jaar. Tijdens de Allerheiligenperiode leggen we uit respect de werken stil.

Peer-centrum

In Peer-centrum plaatsen we momenteel 48 nieuwe urnekelders. Deze werken duren 3 weken. Aansluitend voeren we voorbereidende werken uit voor toekomstige vollegrondsgraven en stellen we een aannemer aan voor de restauratie van de kerkhofmuur, die we in het voorjaar van 2024 zullen herstellen.