Herstellingswerken Steenweg Linde

Gepubliceerd op: dinsdag 1 augustus 2017
Een tweetal maanden vanaf 1 augustus 2017

Met ruim 300 km aan gemeentewegen beheert de stad Peer een uitgebreid wegennet.
Het Stadsbestuur voorziet elk jaar een onderhoudsprogramma waarbij een aantal straten worden aangepakt, zowel beton- als asfaltwegen.

Dit jaar herstellen we ook de rijweg van de Steenweg Linde tussen Bergskensstraat en Croxdijk.
Deze werken kaderen in een meerjarenplan om de volledige betonweg van Bovenlinde tot aan de Burkel aan te pakken.

De herstellingswerken worden uitgevoerd vanaf augustus, door aannemer Nelis Wegenbouw uit Opglabbeek, en zullen tot begin oktober duren. Deze termijn is weliswaar afhankelijk van
de weersomstandigheden.