Het Peers coronaherstelplan 1 en 2

Op 13 mei keurde de Gemeenteraad van stad Peer een eerste coronaherstelplan goed. Helaas is vandaag de strijd tegen het coronavirus nog niet gestreden. Daarom bundelden de verschillende fracties van de Gemeenteraad opnieuw de krachten. Op 27 januari werd éénparig het tweede Peers coronaherstelplan goedgekeurd. In dit plan wordt er opnieuw extra ondersteuning voorzien voor handel & horeca, verenigingen, toeristische partners, Perenaren,…

Economische injectie voor handel & horeca en koopkracht inwoners

 • De geldigheid van de winkelPeerbon die gebruikt kan worden in Peerse handels- en horecazaken wordt verlengd tot 30 juni 2021.
 • Elk Peers gezin (dat op 1 mei 2020 in Peer woonde) ontving in 2020 een bon met een waarde van minstens 40 euro.
 • Er zijn twee types van bonnen:
  • Een gezinshoofd dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg (een 1.200-tal gezinnen) ontving een WINKELPEER-bon ter waarde van 40 euro verhoogd met 5 euro per persoon ten laste. Deze gezinnen ontvingen van de Stad Peer een bon op papier.
  • De andere gezinshoofden (een 5.700-tal) ontvingen een WINKELPEER-bon ter waarde van 40 euro . De Stad Peer schonk je deze waarde in de vorm van een korting op een eigen aankoop van minstens 80 euro aan WinkelPEERbonnen. In dat geval betaal je 80 euro min 40 euro korting = 40 euro. Deze gezinnen ontvingen van de Stad Peer een promocode waarmee ze korting krijgen.
 •  Handelaars kunnen in 2021 gratis instappen in het systeem van de klassieke Peerse geschenkbonnen.

Ondersteuning van toeristische sector en partners

Tijdens de periode van verplichte sluiting of verstrengde maatregelen moeten de toeristische partners van stad Peer geen gebruiksrechten, concessievergoedingen, huur,… betalen.

Steun aan verenigingen en ontmoetingscentra

 • Na een verhoging van 25% in 2020 worden ook in 2021 de subsidies voor Peerse verenigingen en ontmoetingscentra met 25% verhoogd.
 • Er wordt een noodfonds voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen opgericht.
 • Verengingen die hun werking op een creatieve manier hebben voortgezet tijdens de periode met verstrengde maatregelen of die een bijzonder initiatief nemen voor de verbindingen van hun leden bij afloop van de verstrengde maatregelen kunnen rekenen 125 als tussenkomst in de extra kosten.
 • Verenigingen met vaste infrastructuurkosten die door de verstrengde maatregelen geen normale werking kunnen ontwikkelen, kunnen rekenen op een forfaitaire tussenkomst van 1.500 euro wanneer ze eigenaar zijn van de infrastructuur of zakelijk recht genieten en instaan voor het onderhoud van de infrastructuur.
 • Jeugdverenigingen die geen gebouw in eigendom of zakelijk recht hebben maar wel huur en/of kosten van energie betalen, kunnen rekenen op een forfaitaire tussenkomst van 500 euro.
 • Verenigingen die korting of terugbetaling van het lidgeld voorzien, kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van 50% van de stad Peer.
 • De tarieven voor het huren van zalen in het BICC, sporthallen en de Bak blijven verlaagd tot 30 juni 2021.
 • Het verenigingsleven kan in 2021 rekenen op een verhoging van puntenkrediet tot 2.500 punten voor drukwerken in de stedelijke drukkerij.

Vrije tijd

 • De Gemeenteraad onderschrijft opnieuw het charter van OKO vzw waardoor de artiesten van geboekte voorstellingen die niet kunnen doorgaan toch voor 30% worden uitbetaald.
 • Er worden geen kosten aangerekend voor geannuleerde verblijven op Breugelhoeve.
 • De tickets voor geannuleerde voorstelling in het BICC en sportlessen worden gecompenseerd door een tegoedbon.

Sociale ondersteuning

 • De middelen van vervallen of niet opgevraagde WinkelPeerbonnen zullen integraal gebruikt worden voor armoedebestrijding.
  • 10% Voedselhulp
  • 20% Vrijetijdsparticipatie
  • 25% Energiearmoede en huisvesting
  • 30% E-inclusie
  • 15% Kinderarmoede

Logistieke ondersteuning

Voor handelaars en scholen blijft de stad de rol van aankoopcentrale voor van beschermingsmaterialen, bestickering en ‘wachttenten’ voor het respecteren van de sociale afstandsrichtlijnen kosteloos op zich nemen.