Huisvuilzakken

 

Elk gezin haalt het quotum huisvuilzakken voor 31 december af bij een handelszaak in de buurt, of op het Reyclagepark.

 

Limburg.net maakt voor de afvalophaling in Peer gebruik van 3 soorten vuilniszakken, die te koop zijn in lokale supermarkten.

 • Bordeaux - Niet-recycleerbaar huishoudelijk afval
 • Blauw - PMD (plastic, metaal en drankkartons) 
 • Wit - Tuin- en snoeiafval

Voor wie?

Limburg.net berekent hoeveel (bordeaux) vuilniszakken voor niet-recycleerbaar huishoudelijk afval een gezin op 1 jaar minstens kan gebruiken. 

Dit 'quotum' huisvuilzakken haalt elk gezin zelf af voor 31 december. Je betaalt er voor via de jaarlijkse afvalfactuur van Limburg.net.

Nieuwe inwoners

Een tijdje na het afhandelen van je inschrijving in het Peerse bevolkingsregister kan je het quotum huisvuilzakken van je gezin afhalen met je identiteitskaart. Limburg.net berekent automatisch hoeveel rollen huisvuilzakken jouw gezin dat jaar nog tegoed heeft. 

Inwoners Limburg.net-gemeenten

Inwoners van alle Limburg.net-gemeenten die werken met het systeem van huisvuilzakken kunnen in alle andere gelijkaardige gemeenten terecht om hun quotum af te halen. In de meeste gemeenten kan dat bij lokale handelszaken en op het Recyclagepark.

Voorwaarden

Limburg.net berekende het quotum (bordeaux) vuilniszakken voor niet-recycleerbaar huishoudelijk afval per gezin als volgt:

 • Een gezin van 1 persoon:
  2 rollen kleine huisvuilzakken
  (=20 zakken van 22 liter)

 • Een gezin van 2 personen:
  1 rol grote huisvuilzakken en 2 rollen kleine huisvuilzakken
  (=10 zakken van 44 liter en 20 zakken van 22 liter)

 • Een gezin van 3 personen:
  2 rollen grote huisvuilzakken en 1 rol kleine huisvuilzakken
  (=20 zakken van 44 liter en 10 zakken van 22 liter)

 • Een gezin van 4 of meer personen:
  3 rollen grote huisvuilzakken
  (=30 zakken van 44 liter). Dit is het maximum. 

 

Extra's voor Peerse jonge gezinnen

Per kind dat op 1 januari van het jaar jonger is dan 3 jaar, ontvang je bij het afhalen van je quotum gratis 1 rol kleine huisvuilzakken extra, betaald door de stad Peer. 

Met de Geboortebon van de stad Peer kan je nog eens gratis 1 rol grote huisvuilzakken extra afhalen bij de handelszaken.

 

Wat moet ik doen?

Het jaarlijks quotum haal je af bij een handelszaak in de buurt, of op het Recyclagepark van Limburg.net:

Grote-Brogel & Erpekom:

 • Spar Express Smeets, Kleine Dorpsstraat 3
 • Bruno Service Station, Baan naar Bree 138

Kleine-Brogel

 • Wirix café, Pieter Breugellaan 10

Linde & Wauberg

 • Bakkerij Het Linnerke, Lindedorp 27a

Peer

 • Agrarisch centrum Vandijck nv, Bomerstraat 45
 • De Kringwinkel Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 66
 • Stock 2000, Burkel 51
 • Recyclagepark Limburg.net, Industrieweg 8

Wijchmaal

 • Krantenwinkel Victor, Stationsstraat 46a
 • Spar Wijchmaal, Sint-Trudostraat 65/1

Kostprijs

Het jaarlijks quotum voor het gezin wordt automatisch verrekend in de afvalfactuur van Limburg.net

De stad Peer voorziet wel gratis (extra) rollen huisvuilzakken bij geboortes, voor jonge kinderen, voor medische redenen, en voor verenigingen.

Uitzonderingen

Enkel in de volgende gevallen haal je huisvuilzakken in 't Poorthuis af:

 • Verenigingen
 • Medische oorzaak 

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaart (standaard)
 • Gemeentekaart - enkel voor vuilzakken Verenigingen
 • Doktersattest - enkel voor vuilzakken Medische oorzaak