Huwelijk - Aangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand met het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak.

De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte kan gebeuren door één van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

Kostprijs

Gratis

Wat moet ik meebrengen?

 • Verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners.
  Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • Identiteitsbewijs
 • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs van instemming van de andere echtgenoot.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister nemen ook volgende documenten mee:

 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • Bewijs van woonst
  • Bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • Bewijs van de actuele verblijfplaats
  • Bewijs van de gewone verblijfplaats in België: bewijs dat je langer dan 3 maanden in België woont

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.