Ijskar op je buurtfeest of tijdens de speelstraat

Tijdens je buurtfeest of tijdens een speelstraat kan je een gratis ijskar laten komen vanuit Stad Peer.

Voorwaarden

Je dient je aanvraag uiterlijk 14 dagen voor je buurtfeest in.

Wat moet ik doen?

Dien je aanvraag voor de ijskar online in op deze pagina.

Kostprijs

Gratis