Ijskar op je buurtfeest en speelstraat

Het stadsbestuur voorziet een bezoek van de ijskar op jouw buurtfeest.

Voorwaarden

  • Je buurtwerking is aangesloten bij het Vrijetijdsloket.
  • Je vraagt ten laatste 14 dagen voor je buurtfeest de ijskar aan.

Kostprijs

Gratis