Indienen kandidatenlijsten op 15 september

De lijsttrekker, of de gemandateerde kandidaat, kan op zaterdag 15 september 2018 (tussen 9-12 uur en 13-16 uur) zijn kandidatenlijst indienen bij de voorzitter van het hoofdbureau.

't Poorthuis
Zuidervest 2a
3990 Peer

Meer info vind je hier.