Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Voor wie?

  • 65 plussers
  • Ouderen voor wie de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn

Voorwaarden

  • Je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • Je verblijft in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak en kijk of je in aanmerking komt voor de IGO.

Wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt, wordt automatisch onderzocht of je recht hebt op de IGO.

OF

Surf via de website www.pensioenaanvraag.be

Kostprijs

Je ontvangt het basisbedrag of het verhoogde bedrag afhankelijk van jou situatie.