Verkiezingen - inschrijving EU-burgers

Ben jij een burger van een (andere) lidstaat van de Europese Unie en verblijf je in Peer? Dan kan je in Peer deelnemen aan de verkiezingen voor het Europese Parlement en stemmen op de kandidaten op de Belgische lijsten. In dit geval kan je wel niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Voorwaarden

Je voldoet aan 5 voorwaarden:

1. Nationaliteit

Je hebt de nationaliteit van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië of Zweden.

2. Verblijfplaats

Je hebt je hoofdverblijfplaats in Peer: je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

3. Leeftijd

Je bent minstens 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019).

4. Stemrecht

Je hebt stemrecht: Je bevindt je niet in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van stemrecht volgens de Belgische wetgeving. Bovendien heb je je stemrecht niet verloren in je land van herkomst.

5. Kiezerslijst

Je bent ingeschreven op de kiezerslijst: hiertoe richt je een vraag tot inschrijving tot je gemeentebestuur.

Wat moet ik doen?

Je vindt hieronder het formulier voor inschrijving (formulier C/1) terug dat je kan downloaden. Je kan het formulier ook afhalen bij het klantencontactcenter tijdens de openingsuren.

Je vult het aanvraagformulier correct in, ondertekent het en bezorg dit aan het klantencontactcenter. Bij het afgeven van het formulier toon je een identiteitsdocument, zodat onze medewerkers jouw identiteit kunnen controleren. Je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Het gemeentebestuur zal je aanvraag tot inschrijving onderzoeken en na de beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen krijg je van ons een officieel bericht via de post.

Gevolgen

Zodra je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, zal je in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om te gaan stemmen op 26 mei 2019 en alle komende verkiezingen van het Europees Parlement.

Indien je later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst, vraag je de intrekking van je inschrijving aan bij de gemeente.

Meer info

Meer informatie (in de verschillende talen van de EU) vind je terug op www.europeanelections.belgium.be.