Integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming - aanvraag

Voor wie?

Je hebt een handicap en ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hebben recht op een integratietegemoetkoming voor personen met een beperking

Voorwaarden

  • Je handicap is erkend
  • Je inkomsten en die van jouw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
  • Je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België

Wat moet ik doen?

Stap 1: Maak een afspraak of vul de online vragenlijst in, hiervoor heb je een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig

Stap 2: Dien je aanvraag online in

Stap 3: De Directie-generaal Personen met een handicap gaat na waar je recht op hebt. Je wordt per post op de hoogte gebracht

Kostprijs

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe jij behoort, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.