Investeringsprogramma van 12 miljoen euro in 2021

Gepubliceerd op: donderdag 17 december 2020
De Gemeenteraad keurde op 16 december het aangepaste Beleidsplan 2020-2025 goed. Over de hele periode wordt er voor 51 miljoen euro geïnvesteerd. In 2021 staat er een programma van 12 miljoen euro op het programma.

Het Beleidsplan #PROJECT3990 voor de periode 2020-2025 werd al in december 2019 goedgekeurd. De Gemeenteraad paste op 16 december 2020 het plan aan. Daarin komt er naast de zeven bestaande speerpunten nog een achtste: PEER CONNECT.

De coronapandemie tekende voor verschillen, maar liet ons ook mogelijkheden ontdekken. Corona betekent ook verbondenheid. Meer dan ooit vonden mensen elkaar in beperkte contacten, op afstand, voor het raam of online. De Stad Peer wil in deze nieuwe wereld gids en verbinder zijn voor en met haar inwoners, verenigingen en ondernemers. Peer wil trendsetter zijn voor nieuwe initiatieven waarbij inwoners, verenigingen en beleid samen aan de slag gaan.

FOCUS OP VERBINDEN
We zorgen ervoor dat de inwoners met elkaar verbonden blijven. In coronatijden is het contact vaak digitaal. Wie de digitale trein mist of dreigt te missen, kan rekenen op projecten waarbij iedereen mee is in de digitale wereld. Verenigingen hebben de impact van corona zwaar gevoeld. Ze moeten zich anders gaan organiseren. We helpen verenigingen om zich te heroriënteren en we ondersteunen hen daarbij, zowel financieel, logistiek als promotioneel.

ECONOMIE EN NATUUR
De lokale handel en horeca werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Het Stadsbestuur verlengt het project WinkelPeerbon waarbij de koopkracht van de Perenaar verhoogd wordt en er een rechtstreekse financiële injectie gebeurt in de lokale economie. We werken een platform uit waarbij producten van lokale aanbieders een weg vinden naar de inwoners. Corona heeft ons meer dan ooit de wereld vlak onder onze neus leren kennen. We promoten het eigen toeristische aanbod en dat van Bosland. Daarnaast dagen we verenigingen uit hun activiteiten een plaats te geven in - en te verbinden met - de natuur. Peer gaat voor de Vlaamse versie van het Noorse friluftsliv waarbij grote delen van het dagelijkse leven en beleven in de buitenlucht doorgaan: met andere woorden ‘oppe locht’.

DUURZAAM INVESTEREN
Het programma voor 2021 bevat voor ruim 12 miljoen euro aan investeringen. Duurzaamheid is daarbij de rode draad. We voorzien een stevig pakket voor fietsinfrastructuur: de aankoop van gronden voor fietspaden, de aanleg van fietspaden langs de Baan naar Bree, Vliegveldlaan en Ekselsebaan, Molenstraat en het veiliger maken van belangrijke fietsknooppunten. Verder pakken we het fietscomfort langs Overes, de Deusterstraat en de Kiezel Kleine-Brogel aan. Daarnaast zullen we gezinnen die duurzame acties opzetten financieel ondersteunen en geven we natuurlijk zelf het goede voorbeeld in de eigen gebouwen.

MOBILITEIT VERBETEREN
We zetten ook in op projecten rond mobiliteit en verbetering van de wegeninfrastructuur. Naast het jaarlijkse onderhoud starten we onder meer met de heraanleg van de Broekstraat, de studie voor Smeetshofweg (Heilig Hart) en zijn er projecten voor de verbetering van voetpaden en het gebruik van de zogenaamde trage wegen. We gaan ook voor de aanleg van een mobipunt, een plaats waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen.

VERLEDEN EN TOEKOMST
Met de renovatie van de kerkhofmuren in Peer, Kleine-Brogel en Wijchmaal en onderhoud van verschillende kapellen zetten we belangrijk erfgoed in de kijker. Verder zetten we in op de recreatieve ontwikkeling van de vroegere zandgroeven langs de Kiezel Kleine-Brogel. We voorzien toeristische projecten zoals de vernieuwing van de educatieve tentoonstelling Bazaar Kastaar en de inrichting van en rond het Dommelhuis. Om ook bouwen in de toekomst nog mogelijk te maken, kopen we gronden aan waar er op termijn kan gebouwd worden.

STAD EN DORPEN
Tenslotte blijven we ook investeren in de Peerse dorpen. 2021 wordt het eerste jaar waarin we voor dynamische dorpen gaan. De Perenaar kan zelf aan de slag met een dorpsbudget. In het stadscentrum wordt er intussen verdergewerkt aan fase twee van het jongerencentrum en starten de werken van het nieuwe dienstencentrum op de voormalige scholensite.