Inwoners Stad Peer zetten zichzelf in de bloemetjes

Gepubliceerd op: donderdag 2 december 2021
Vorig jaar plantte de Technische Dienst 276.000 bloembollen. Dat zorgde voor fleurige taferelen in het voorjaar. Een actie die we graag herhalen én uitbreiden naar de verschillende dorpen.

De Perenaar bepaalt zelf de locaties

Niemand kent een dorp zo goed als de eigen inwoners, daarom hebben we in de zomer een oproep gelanceerd, waarbij jij zelf kon bepalen waar de bloembollen de grond in zouden gaan. Uit alle inzendingen selecteerden we maar liefst 44 locaties, waar we begin december bloembollen zullen aanplanten. Dat resulteert in een totaal van 2165 meter aan bloemenpracht in het voorjaar van 2022. En dat is niet alleen mooi, maar ook goed voor het klimaat en de biodiversiteit.