Jongerencentrum

 • Een centrale uitvalsbasis voor alle jongeren uit heel Peer.
 • Meer dan gewoon een jeugdhuis.
 • Ruimte voor samenzijn, informatie, creativiteit, ondernemerschap, …

Wat?

Het nieuwe jongerencentrum is een plek: 

 • … van, voor en door Peerse jongeren
 • … waar dingen te doen zijn die jongeren raken en prikkelen
 • … waar alle Peerse jongeren zichzelf kunnen zijn
 • … waar samenwerken vanzelfsprekend is
 • … die kansen biedt om zich te ontplooien en creatief te zijn

Waar?

Het oude rijkswachtgebouw op de Markt in Peer.

De Wijkpolitie verhuist eind 2017 naar de site van 't Poorthuis.

Doelstelling?

Bruisend en Vooruitziend Peer: Peer investeert in kinderen en jongeren. De plannen voor de realisatie van een centraal jongerencentrum in het stadscentrum staan op het programma. De Peerse jongeren nemen actief deel aan de uitwerking van dit project.

Proces

 • De stad reikt de infrastructuur en ondersteuning aan.
 • Aan de Peerse Jongeren om hun jongerencentrum zelf in te vullen: de kans van hun leven!

Met een Jongerencentrum pal in het Peerse Stadscentrum willen we een wederzijds versterkende dynamiek teweeg brengen. Daarbij is er oog voor de impact op de buurt.

De Denktank (DDT)

De Denktank (DDT) van Peerse Jongeren zal de komende jaren het proces van nabij volgen en voeden. Niet enkel de jeugd moet hierin zetelen, maar ook volwassenen die ervaringsdeskundigen zijn in thema’s die stad Peer wil implementeren in het jongerencentrum.

Deze Denktank is een dynamische werkgroep met Peerse jongeren vanaf 14 jaar, gecoördineerd vanuit de Jeugddienst van de stad Peer. ‘Dynamisch’ in de zin van de aanpak van thema’s, maar ook in de zin van de samenstelling: gezien het om een meerjarentraject gaat, is het belangrijk tijdig nieuwe, ‘jonge’ jongeren te betrekken. Het Jongerencentrum gaat er immers zijn voor die jongeren die in 2018 12 jaar of ouder zijn.

DDT komt periodiek samen en bespreekt agendapunten die op dat moment relevant zijn voor het proces. Ze heeft een sterk adviserende rol, ten aanzien van de Jeugddienst van de stad Peer.

Idealiter vloeit uit DDT op termijn de eerste bestuursploeg van het Jongercentrum voort.

 • Op vrijdag 9 oktober 2015 organiseerden we in ’t Poorthuis een participatiemoment voor alle geïnteresseerde Perenaren over de invulling van een Jongerencentrum. De Denktank zocht tijdens de zomermaanden de nodige inspiratie en deelde deze met de aanwezigen. Vervolgens hielden we een denkoefening waarin iedereen zijn of haar ei kwijt kon. We zochten naar concrete ideeën die belangrijke accenten zullen zijn voor de toekomstvisie.
 • Ook de gemeente- en OCMW-raadsleden kregen op 28 oktober 2015 de kans om hun gedacht hierover te geven in een identieke denkoefening.
 • Op 14 juni 2016 volgde een buurtoverleg met de mensen van Peer-centrum die rondom het oud rijkswachtgebouw wonen: de locatie voor het nieuwe Jongerencentrum.
 • Op 28 maart 2017 organiseerden we een infomoment over het voorontwerp van de verbouwing van het gebouw. 

De Denktank gaat nadien verder aan de slag met deze input, en werkt verder aan een voorstel voor de invulling en werking van het jongerencentrum.