Kandidaatstelling

De lijsttrekker van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen dient uiterlijk op 14 september 2024 om 16 uur een voordrachtsakte in bij de voorzitter van het hoofdbureau van de stad Peer. Dat gebeurt voor het eerst volledig digitaal. De voordrachtsakte moet ondertekend zijn door een aftredend raadslid of een minimum aantal kiezers.

Opstelling kandidatenlijst

De lijstvoorbereider stelt de kandidatenlijst volledig digitaal via een webtoepassing

De lijstvoorbereider kiest een lijstnaam, voegt alle kandidaatgegevens toe en zorgt ervoor dat elke kandidaat hun kandidatuur ondertekent. Dat kan via eID of Itsme.

Ondertekening en indiening voordrachtsakte

Lijsttrekkers van kandidatenlijsten moeten de voordrachtsakte digitaal ondertekenen om de voordrachtsakte in te kunnen dienen.

Ze kunnen de voordrachtsakten digitaal indienen van woensdag 4 september 2024 (9u) tot zaterdag 14 september 2024 (16u). Ze kunnen eventuele bijlagen op papier overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau op zaterdag 14 september 2024 (van 9 tot 12u en 13 tot 16u).

De voorzitter van het hoofdbureau maakt uiterlijk op 3 september 2024 bekend hoe, waar en wanneer die de kandidatenlijsten zal ontvangen, via de website van de stad Peer en een aanplakbrief op het aanplakbord van het gemeentehuis.

Meer info met video is terug te vinden op:

Hoe kandidaat stellen | Vlaanderen.be