Kids-ID aanvragen

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én een foto
 • Ook de namen van de ouders staan erop
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • Geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • Verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Voor wie?

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar:

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een PIN-code. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Je hebt het ouderlijk gezag over het kind
 • Je vraagt samen met het kind de Kids-ID aan
 • Beide ouders dienen aanwezig te zijn tijdens de afspraak voor de aanvraag van een Kids-ID voor een kind ingeschreven in het buitenland

Wat moet ik doen?

Stap 1: vraag Kids-ID aan

Maak online een afspraak. Kom samen met je kind naar deze afspraak.

Stap 2: je ontvangt de PIN- en PUK-code

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • Een PUK-code om de kaart te activeren
 • Een PIN-code om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • Een code ‘contact ouders’ om het cascadesysteem ‘Hallo Ouders’ te activeren.

Bewaar deze codes goed en neem ze mee bij het afhalen van het nieuwe Kids-ID.

Stap 3: haal Kids-ID af

Maak online een afspraak. Breng PIN- en PUK-code mee.

Kostprijs

7,70 euro

Heb je deze dringend nodig? Dan vraag je een nieuwe Kids-ID aan via spoedprocedure.

Kostprijs : 105,00 euro

 • Aanvraag voor 15 uur = levering de tweede dag voor 12 uur bij de Stad Peer

 

Afhandeling

Leveringstermijn: 2 weken

Wat moet ik meebrengen?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • Volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is indien van toepassing
 • Recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur, met witte achtergrond.

 Je kind dient ook aanwezig te zijn bij de aanvraag van de Kids-ID.

 Voor de aanvraag van een Kids-ID voor een kind ingeschreven in het buitenland dienen beide 
 ouders aanwezig te zijn.

Meer info

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind verhuist.

Belgische kinderen in het buitenland

Sinds 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Kids-ID gestolen of verloren?

Is je Kids-ID gestolen of verloren dan vraag je een nieuwe Kids-ID aan bij Stad Peer en ontvang je tijdelijk een verliesattest.