Aangepast plan gewestweg N73 in Wijchmaal

Gepubliceerd op: vrijdag 27 oktober 2017
Voetgangerslichten op korte termijn, vier verkeerslichten op langere termijn

Het Vlaams Gewest legt een aangepast plan op tafel voor de N73 in Wijchmaal (Peer). Op langere termijn voorziet men een vierarmig kruispunt met afslagstroken en verkeerslichten aan de Sint-Trudostraat en de Kleine Achterstraat. De bushaltes schuiven op. Er is plaatselijk een verbreding van het openbaar domein nodig. Daarom het voorstel om op korte termijn alvast voetgangerslichten te voorzien op het kruispunt. Op donderdag 9 november zijn alle geïnteresseerden welkom op een infomarkt over de aangepaste plannen.


Grootste wijzigingen t.o.v. van het voorstel uit 2015 zijn een vierarmig kruispunt (i.p.v. driearmig) met verkeerslichten aan de Sint-Trudostraat en Kleine Achterstraat. De rijweg zal daar dus ook verbreed moeten worden. De bushaltes van De Lijn aan de Hoenrik schuiven in het plan op richting de Sint-Elisabethlaan. De overige zijstraten van de N73 blijven maximaal open om de bereikbaarheid van de bewoners aanvaardbaar te houden.


Omdat het nodig is het openbaar domein plaatselijk te verbreden, zal er nog enige tijd over gaan. Op kortere termijn wil AWV alvast werk maken van voetgangerslichten op het kruispunt.


Nood aan veilig kruispunt in het algemeen belang

De voorbije jaren verdedigde het Stadsbestuur het algemeen belang van de inwoners tijdens de overlegmomenten met AWV, MOW en De Lijn. Tijdens inspraakmomenten eind 2015 werden daarvoor heel wat zinvolle ideeën, bemerkingen en bekommernissen verzameld. “Op basis daarvan zaten wij opnieuw met AWV en De Lijn rond de tafel”, aldus burgemeester Steven Matheï. “We begrijpen de bekommernissen van de bewoners en ondernemers. Het Stadsbestuur heeft de moeilijke taak de kerk in het midden te houden en het algemeen belang te verdedigen. De veiligheid op dat zwart punt moet omhoog, daar dringen we op aan bij AWV,” aldus Matheï.

Infomarkt op 9 november in Den Tichel

Aangezien er de voorbije jaren vooral overleg werd gepleegd onder de radar, neemt het Peerse Stadsbestuur nu het initiatief om de inwoners te informeren over de stand van zaken. Allereerst werden de betrokken eigenaars persoonlijk geïnformeerd, waarna een buurtoverleg met de omwonenden van het kruispunt volgde. In heel Wijchmaal valt eerstdaags een folder in de bus. Op donderdag 9 november is iedereen welkom op een infomarkt over de aangepaste plannen van AWV. Dit van 16 tot 21 uur in Den Tichel in Wijchmaal.