Langer thuis in een zorgende omgeving

Gepubliceerd op: vrijdag 5 november 2021
Door een aanpassing in de Vlaamse Codex 'Ruimtelijke Ordening', is de aanvraag van een zorgwoning nu gemakkelijker.

Bij zorgwonen wordt in of bij een bestaande woning een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen, zodat ze kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Een zorgverlener kan ook gaan wonen bij oudere of zorgbehoevende personen. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd aangepast om de aanvraag van een zorgwoning eenvoudiger te maken.

De brochure van de Vlaamse Overheid maakt je wegwijs in alle aspecten van het zorgwonen en geeft je inzicht in de regelgeving en procedures.