Masterplan Grote-Brogel

Oud en nieuw in harmonie

De authentieke uitstraling van Grote-Brogel staat voorop. Het dorp heeft heel wat karakteristiek patrimonium, zoals de langgevelhoeven. We behouden de aanwezige erfgoedwaarden en zorgen ervoor dat nieuwe ontwikkelingen het karakter van het dorp versterken.

Groene verbindingen

Eén van de grootste troeven van Grote-Brogel is haar groene ligging. Het dorp ligt tussen de Vrenenbeek in het Westen en de Abeek in het Oosten. Beide valleigebieden hebben een verschillend karakter en creëren zo een waardevolle landschappelijke omgeving. Het zijn daarnaast recreatieve trekpleisters voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Hoewel het dorp in een prachtig landschap ligt, keert het dit momenteel de rug toe. Er lijkt een harde grens tussen landschap en dorp. Het masterplan verbetert de relatie met het omliggende landschap. We creëren een groene dorpskern en zorgen voor vlotte verbindingen vanuit de kern naar het mooie landschap.

5 PIJLERS VOOR EEN STERKE DORPSKERN

Site Smeetshof

Smeetshof en omgeving is een plek met veel passage en zichtbaarheid en vormt een groene entree tot het dorp. We vernieuwen het rondpunt en verleggen de Smeetshofweg. Zo betrekken we de groene open ruimte bij de dorpskern. Er is daarnaast ruimte voor 7 nieuwe woningen. We voorzien wandelpaden en er komt een mobipunt ter hoogte van de nieuwe bebouwing.

Een vernieuwde superette

Recent openden de nieuwe uitbaters de knap gerenoveerde buurtwinkel. In een latere fase volgt de aanleg van een voetpad en een vergroening van de omgeving. Dit gaat gepaard met de verlegging van de Smeetshofweg.

Dorpsstraat als sterke ruggengraat

De Dorpsstraat schakelt verschillende betekenisvolle plekken. Deze positieve eigenschap versterken we met enkele bijkomende ingrepen. We maken van de Dorpsstraat een fietsstraat die we vergroenen zodat de verblijfskwaliteit in het dorp verhoogt. Op de plek van het voormalige gemeentehuis is ruimte voor een aantal rijwoningen. We brengen het landschap tot in de kern en vergroenen het kerkplein en de Pastorijstraat.

Brueghelheem

Brueghelheem kreeg pas een make-over met een likje verf en nieuw meubilair en is samen met de lagere school een belangrijke gangmaker in het dorp. We voorzien er een volwaardig dorpsplein waar ruimte is voor een gezellige markt of een dorpsfeest. Wij voorzien ook extra parkeerplaatsen in een mooi groen kader.

Kempische Wolspinnerij en dorpsweide

Op deze plek maken we een groene verbinding met het landschap richting de Abeek. We creëren enkele compacte woonvormen en we voegen groene open ruimte toe. De site krijgt een nieuwe bestemming van open ruimte, groen en wonen. In de gebouwen op de hoek Dorpsstraat-Spinnerijstraat kunnen appartementen worden ondergebracht.