Masterplan Kleine-Brogel

Uit het beleidsplan 2014-2019

DE INRICHTING EN HET ONDERHOUD VAN HET PATRIMONIUM

De zeven dorpen hebben hun eigenheid en hun eigen uitstraling. Peer zet in op fraaie en nette dorpen waar het aangenaam om wonen is. De aantrekkelijkheid van de dorpen wordt bepaald door een goed onderhoud van het openbaar domein en voorzieningen.

#SolidePeer #plein_Wirix #basisvoorzieningen

Ook voetgangers verdienen een veilige plaats.

#SolidePeer #Stoepenplan #Kiezel_Kleine-Brogel

Realisatie

Deze veilige schoolomgeving maakt deel uit van het studiegebied van het ‘Masterplan 2030 Kleine-Brogel’. Dit studiegebied behandelt de dorpskern van Kleine-Brogel. Het Masterplan focust op plekken met publieke functies. Ook andere knelpunten worden meegenomen. 

In 2018 is de laatste hand gelegd aan:

  • Bushaven aan de N748
  • Heraanleg oversteekplaats
  • Aanpassing riolering
  • Aanleg autoluwe Zavelstraat
  • Herinrichting Wirixplein
  • Nieuwe glasbakken op het Wirixplein