Masterplan Kleine-Brogel

Een masterplan is een ruimtelijke toekomstvisie die een geïntegreerde en duurzame oplossing aanreikt voor de knelpunten en de mogelijkheden van een gebied.

 • Wat doen we met beschikbare open ruimte?
 • Hoe kunnen we onze troeven maximaal uitspelen? Hoe moeten we het openbare domein inrichten?
 • Welke kansen schuilen er op vlak van mobiliteit?
 • Voor welk soort voorzieningen moeten we ruimte creëren?
 • Op welke manier kan er in de (nabije) toekomst gewoond worden?

Deze toekomstvisie wordt stap voor stap ontwikkeld door ten gepaste tijden alle relevante puzzelstukjes samen te brengen. Het geheel wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken:

 • externe adviseurs
 • deskundigen van stadsdiensten
 • verkozenen
 • ondernemers
 • inwoners,…

Het uiteindelijke visiedocument is richtinggevend voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Een masterplan op zich is geen juridisch bindend plan.

Samengevat levert een masterplan uiteindelijk antwoorden op de vragen: Welke richting willen we met z’n allen op termijn met onze dorpskern uit? En welke ruimtelijke keuzes moeten we daarvoor durven maken?

 

Waar?

Het studiegebied van het ‘Masterplan 2030 Kleine-Brogel’ behandelt de dorpskern van Kleine-Brogel. Het Masterplan focust op plekken met publieke functies. Ook andere knelpunten worden meegenomen. 

Het Masterplan Kleine-Brogel zal uiteindelijk een onderbouwde visie opleveren over de manier waarop dit gebied de komende jaren optimaal en duurzaam kan worden ontwikkeld, rekening houdend met de belangrijkste thema’s (wonen, mobiliteit, kerkhof,...).

Wie?

Voor deze opdracht werkt het stadsbestuur samen met het studiebureau Creosum uit Linter.

Stappen?

Het studiebureau onderneemt verschillende stappen om toekomstvisie te voeden en stevig te onderbouwen. De rode draad in dat verhaal zijn de ideeën en bemerkingen van de inwoners van Kleine-Brogel zelf. 

 • Gesprekken met bevoorrechte getuigen uit Kleine-Brogel, bv. mensen uit het verenigingsleven, nauw betrokkenen bij de basisschool, de parochiale werking,... 
 • Bureauonderzoek en analyses op basis van lectuur, nota's, plannen en kaarten (Gewestplan, natuurbeheer, erfgoed, toeristische voorzieningen, atlas der buurtwegen,...)
 • Tussentijdse aftoetsing met deskundigen en beleidsmensen van de stad Peer.
 • Workshop met de inwoners van Kleine-Brogel
  • 27 april 2017
  • Presenteren van eerste ideeën en scenario's door Creosum
  • Actief aan de slag met de inwoners:
   • inrichting dorpsplein Wirix - basisschool - Zavelstraat
   • inrichting kerkplein Burgemeester Voetslaan
   • 'het ideale mobiliteitsplan' voor Kleine-Brogel
  • Verwerking van alle input door het studiebureau
 • Verdere verfijning van de ideeën met afweging van alle ideeën en suggesties.
 • Beeldkwaliteitsstudie
 • Verdere gesprekken met betrokkenen (eigenaars, gebruikers,...) 
 • Eindresultaat: een ruimtelijke toekomstvisie voor de dorpskern van Kleine-Brogel.
 • Terugkoppeling van het Masterplan naar alle inwoners van Kleine-Brogel