Masterplan Peer-centrum

Een masterplan is een ruimtelijke toekomstvisie die een geïntegreerde en duurzame oplossing aanreikt voor de knelpunten en de mogelijkheden van een gebied.

 • Wat doen we met beschikbare open ruimte?
 • Hoe kunnen we onze troeven maximaal uitspelen? Hoe moeten we het openbare domein inrichten?
 • Welke kansen schuilen er op vlak van mobiliteit?
 • Voor welk soort voorzieningen moeten we ruimte creëren?
 • Op welke manier kan er in de (nabije) toekomst gewoond worden?
 • Hoe moet handel georganiseerd zijn in functie van bewoners en bezoekers?

Deze toekomstvisie wordt stap voor stap ontwikkeld door ten gepaste tijden alle relevante puzzelstukjes samen te brengen. Het geheel wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken:

 • externe adviseurs
 • deskundigen van stadsdiensten
 • verkozenen
 • ondernemers
 • inwoners,…

Het uiteindelijke visiedocument is richtinggevend voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Een masterplan op zich is geen juridisch bindend plan.

Samengevat levert een masterplan uiteindelijk antwoorden op de vragen: Welke richting willen we met z’n allen op termijn met onze stad uit? En welke ruimtelijke keuzes moeten we daarvoor durven maken?

Waar

Het studiegebied van het ‘Masterplan 2030 Peer-centrum’ behandelt het gebied ten zuiden van de Noordweg (vanaf het kruispunt met Steenweg Wijchmaal tot de rotonde Baan naar Bree), met een ondergrens die door de zuidelijke ‘groene rand’ onder Peer-centrum wordt afgebakend.

Het Masterplan 2030 Peer-centrum zal uiteindelijk een onderbouwde visie opleveren over de manier waarop dit gebied de komende jaren optimaal en duurzaam kan worden ontwikkeld, rekening houdend met de belangrijkste thema’s (wonen, voorzieningen, evenementen, toerisme,…).

WIE?

Voor deze opdracht werkt het stadsbestuur samen met het studiebureau BUUR (BUreau voor URbanisme) uit Leuven. Hun team van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en planologen heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van ruimtelijke langetermijnvisies, ook voor gemeenten bij ons in de buurt. 

Zo ontwikkelden zij enkele jaren geleden in Hamont-Achel een Masterplan voor Hamont-centrum.

DOELSTELLING

In heel Vlaanderen is er steeds minder kwaliteitsvolle beschikbare ruimte, ook in Peer. Met de denkoefening die de ontwikkeling van dit masterplan is, willen we toewerken naar een duurzame ontwikkeling van de beschikbare ruimte in Peer, en zo kansen benutten en problemen aanpakken.

‘Met het oog op de volgende generatie Perenaars, vinden we het onze plicht om ook verder in de toekomst te kijken. Peer en de Perenaars van 2014 vormen de basis voor dat van 2030’ – burgemeester Steven Matheï

Vooruitziend Peer: de stad is voortdurend in ontwikkeling en het is belangrijk verder in de toekomst te kijken. De verwachtingen, uitdagingen en opportuniteiten staan daarbij centraal. Het Peer van 2014 is de basis voor dat van 2030. 

HET PROCES

Het proces vanaf de opstart tot het afleveren van een definitief masterplan kan zo’n 1,5 jaar tijd in beslag nemen.

In Peer ging men in het voorjaar van 2014 van start. Tegen het voorjaar van 2016 zal het Masterplan in zijn definitieve vorm op tafel liggen.

Het opmaken van een Masterplan is zo’n langdurige proces mede omdat er veel tijd en energie gestoken wordt in het creëren van draagvlak. Tussenstappen worden immers zowel in een interne werkgroep als een interne stuurgroepbesproken en overwogen. Daarnaast krijgen ook de handelaars, horeca-uitbaters en inwoners van Peer uitgebreid de kans om hun inbreng te geven, als ervaringsdeskundigen op het terrein.

Wanneer het studiebureau de eerste voorstellen van gedetailleerde kaarten en plannen op tafel legt, verschijnen ook verschillende commissies en adviesradenin het overlegproces (bv. Mobiliteitscommissie, GECORO, SAVIPH, Commissie Esthetiek,…).

Daarnaast wordt ook gewerkt met een klankbordgroep vanuit externe overheidsinstanties, die een adviserende rol hebben.

Een logische wisselwerking tussen onderzoek en studie en overleg typeert de aanpak van het studiebureau.

Participeren

Bevragingsmoment opstart (oktober 2014)


Na de eerste analyses door het studiebureau worden de voorgestelde thema’s, sleutelkwesties en onderzoeksvragen voorgelegd aan de deelnemers.

 • ParticiPeer-moment Gemeenteraad en OCMW-raad – 15 oktober ’14
 • ParticiPeer-moment horeca en handelaars Peer-centrum – 20 oktober ’14
 • ParticiPeer-moment inwoners Peer – 21 oktober ’14

Bevragingsmoment na eerste ontwerp (zondag 28 juni 2015)

Alle informatie uit de voorgaande ParticiPeer-momenten wordt meegenomen bij het ontwerpen van het eerste ‘DRAFT-Masterplan’. In een actief participatiemoment wordt dit ontwerp besproken met de bewoners en andere belangrijke stakeholders.

Op zondag 28 juni ’15 vanaf 10 uur organiseerden we een fietstochtmet vier haltes in Peer-centrum. We startten aan ’t Poorthuis.

Presentatie gevalideerde masterplan (voorjaar 2018)

Aan het einde van het proces wordt het definitieve Masterplan 2030 Peer-centrum aan alle inwoners gepresenteerd in een gebalde brochure. Dit nadat de Gemeenteraad het valideerde.
Het integrale Masterplan kan je downloaden op deze pagina.