Materiaal ontlenen

Wil je vereniging graag materiaal ontlenen van Stad Peer voor een activiteit?

Voor wie?

Verenigingen en organisaties aangesloten bij het Vrijetijdsloket.

Wat kan je ontlenen?

 • Nadarafsluiting
 • Podium
 • Toiletwagen
 • Afvalcontainers
 • Grote tafels
 • Kleine tafels
 • Stoelen
 • Receptietafels
 • Tentoonstellingspanelen
 • Vlaggenmasten
 • Vlaggen
 • Vuilnisbakken
 • Standpijp
 • Stroomverdelerkast
 • Fietsrekken

Voorwaarden

Afhalen materialen - Industrieweg 8

 • Liefst op vrijdag tussen 8 en 14 uur
 • Of op afspraak, Tel. 011 61 07 24

Terug brengen materialen - Industrieweg 8

 • Liefst op maandag tussen 8 en 15.30 uur
 • Of op afspraak, Tel. 011 61 07 24

Wat moet ik doen?

Vul het digitaal formulier in.

Kostprijs

Er kan beroep gedaan worden op transport door de Stad Peer. Deze kosten betaal je na ontvangst van de factuur:

Weekdagen:
42 euro/uur
Zaterdag: 49 euro/uur

(Elk begonnen uur is een uur)
Prijzen zijn inclusief BTW

Wat moet ik meebrengen?

 • Zorg ervoor dat er altijd een lid van de vereniging aanwezig is om de materialen in ontvangst te nemen en het afleveringsdocument te ondertekenen.
 • Zorg er ook voor dat er voldoende hulp voorzien is bij het laden en lossen, indien dit nodig is.

Meer info

Voorzie steeds een "aanduidingsbord" op het terrein waar we de WC-wagen en/of container met nadars mogen plaatsen.

Indien er extra materiaal moet ingezet worden om de materialen ter plaatse te kunnen leveren (bv. graaflaadcombinatie, e.a.) dan worden deze kosten aangerekend aan het geldend tarief.

We verwittigen de aanvrager telefonisch op voorhand.