Materiaal ontlenen

Wil je graag materiaal uitlenen van Stad Peer voor een activiteit?

Voor wie?

 • Verenigingen en organisaties aangesloten bij het Vrijetijdsloket, met uitzondering van categorie 9 'andere verenigingen'.
 • Activiteiten van stedelijke adviesraden of werkgroepen van Stad Peer.
 • Andere gemeentebesturen voor activiteiten buiten de Peerse gemeentegrenzen, mits goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat kan je uitlenen?

Je kan verschillende materialen uitlenen. Deze zijn opgedeeld in 3 groepen (A, B en C):

A. Materialen vervoerd door de Technische Dienst van Stad Peer:

 • Nadarafsluiting
 • Podiumelementen
 • Toiletwagen met standpijp
 • Fietsnadar (hekken om fietsen in te plaatsen - 6 fietsen per hek)
 • Afvaleilanden van 120 liter (met onderscheid in 3 soorten afval: restafval, PMD en papier of organisch (keuken)afval) - Opgelet: organisatie zorgt zelf voor vuilzakken!

B. Materialen af te halen en terug te brengen door de ontlener bij de Technische Dienst van Stad Peer (Industrieweg 8):

 • Grote en kleine tafels
 • Stoelen
 • Receptietafels
 • Afvalstraten van 60 liter (met onderscheid in 4 soorten afval: PMD, restafval, papier en organisch (keuken)afval) - Opgelet: organisatie zorgt zelf voor vuilzakken!
 • Tentoonstellingspanelen
 • Vlaggenmaster en vlaggen
 • Stroomverdeelkast (géén generator, verdeelkast dient om stroom te herverdelen tijdens de activiteit) met één aansluitkabel 10m

C. Materialen af te halen en terug te brengen door de ontlener bij het Vrijetijdsloket van Stad Peer ('t Poorthuis, Zuidervest 2a):

 • Geluidsmeter
 • Walkietalkies
 • Lichttoortsen
 • Veiligheidsvestjes

Voorwaarden

Zie uitleenreglement Gemeenteraad 27 april 2022, artikels 4 tot en met 13 + aangepaste passage 10-06-2022.

Wat moet ik doen?

Vul het digitaal formulier ten laatste 4 weken voor de datum van de geplande activiteit in.

Per activiteit kan slechts 1 aanvraag ingediend worden. Aanvragen kunnen ten vroegste 1 jaar voor de datum van de geplande activiteit gedaan worden.

Kostprijs

Beschik je niet over eigen vervoer? Dan kan je beroep doen op team Technische Dienst van Stad Peer. Je betaalt dan de transportkosten.

Het retributiereglement van Stad Peer, vastgelegd door de Gemeenteraad van 18 december 2019, is in dit geval van toepassing. Maak je gebruik van het transport van team Technische Dienst, dan moet er steeds iemand ter plaatse aanwezig zijn om het materiaal in ontvangst te nemen.

Wat moet ik meebrengen?

 • Zorg ervoor dat er altijd een verantwoordelijke van de organisatie aanwezig is om de materialen in ontvangst te nemen en het afleveringsdocument te ondertekenen.
 • Zorg er ook voor dat er voldoende hulp voorzien is bij het laden en lossen, indien dit nodig is.

Meer info

Voorzie steeds een "aanduidingsbord" op het terrein waar we de WC-wagen en/of container met nadars mogen plaatsen.

Indien er extra materiaal moet ingezet worden om de materialen ter plaatse te kunnen leveren (bv. graaflaadcombinatie, e.a.) dan worden deze kosten aangerekend aan het geldend tarief.