Militaire oefening op 24 maart

Gepubliceerd op: zaterdag 18 maart 2023
Op 24 maart gaat er een militaire oefening door op Peers grondgebied.

In totaal zullen er zo'n 25 manschappen en 2 voertuigen deelnemen aan een kaartleesoefening. Er zal geen oefenmunitie gebruikt worden, er zijn geen laagvliegactiviteiten en er zijn geen opeisingen nodig.

Inwoners die hierdoor hinder ondervinden of schade lijden, moeten hiervan binnen 48 uren aangifte doen bij het Klantencontactcenter van de Stad Peer, Tel. 011 61 07 00 of info@peer.be.