Militiegetuigschrift

Militiegetuigschrift, militieattest of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat de militiewetten voldaan zijn. Het wordt uitgereikt door het Ministerie van Defensie.

De militieplicht is afgeschaft in België. Toch kan je een militiegetuigschrift nodig hebben bij een sollicitatie, voor het ziekenfonds, voor je pensioendossier.

Het getuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Wat moet ik doen?

Je kan je attest niet aanvragen via Stad Peer.

ATTEST ONLINE AANVRAGEN MET e-ID KAARTLEZER OF VIA ITSME

  • Stap 1: meld je aan via www.mycareer.be.
  • Stap 2: ga naar het tabblad 'mijn contactdossiers' en maak een 'nieuw contactdossier' aan.
  • Stap 3: kies voor 'militiegetuigschrift'. Ook het attest van gewetensbezwaarde kan je op deze manier opvragen.
  • Stap 4: Je gegevens van je militaire dienst worden nu toegevoegd aan je elektronisch loopbaandossier én enkele weken later staat het ook toegevoegd op mypension.be.

    Heb je een papieren document nodig? Volg dan dezelfde stappen en geef dit duidelijk aan in je beschrijving.

 

ATTEST ONLINE AANVRAGEN ZONDER eID KAARTLEZER

 

ATTEST AANVRAGEN VIA POST

Stuur je schriftelijke aanvraag naar onderstaand adres, vermeld je naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres en als het kan je stamboeknummer in de aanvraag. 

Ministerie van Defensie
Sectie Notariaat Centrale dienst van het stamboek (HRG – A/N)
Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel. 022 64 63 47