Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt vervoersmogelijkheden aan zoals:

 • Doktersbezoek
 • Familiebezoek
 • Vervoer naar wekelijkse activiteiten
 • Boodschappen doen (Boodschappendienst: chauffeurs doen ook boodschappen voor wie dat niet meer zelf kan)
 • ...

Voor wie?

 • Je hebt verplaatsingsproblemen (personen met een handicap, senioren, ...)
 • Je hebt een beperkt inkomen
 • Je zit in een sociale noodsituatie

Voorwaarden

 • Je hebt een maximaal inkomen van twee keer het leefloon
 • Er mag geen openbaar vervoer voorhanden zijn voor het gevraagde traject, tenzij dat voor de betrokkene niet toegankelijk is (bijvoorbeeld Belbus, De Lijn)
 • Je vraagt je rit minimum 48 uur vóór de rit aan

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak om je rit vast te leggen of geef je rit digitaal door.

De aanvraag vermeldt:

 • Je lidnummer
 • Dag en uur van vertrek + uur dat je opgehaald wil worden
 • Adres van vertrek en bestemming (eventueel de tussenstop)
 • Gebruik van hulpmiddel (rolstoel, rollator)
 • Vermoedelijke wachttijd
 • Een begeleider die meegaat

Kostprijs

0,35 euro per km.

Na elke rit vult de chauffeur het afrekenblaadje uit het kilometerboekje in tweevoud in. Dit vermeldt het aantal kilometers en het te betalen bedrag. De chauffeur mag de werkelijk gereden kilometers aanrekenen vanaf het vertrek tot dat de chauffeur terug thuis is.

Wanneer tijdens één rit meerdere personen worden vervoerd, mag slechts één rit worden aangerekend. Je betaalt onmiddellijk na de rit aan de chauffeur. De chauffeur mag geen fooien of wachtgelden aanvaarden.

Opgelet

Om gebruik te kunnen maken van de Minder Mobielen Centrale maak je een afspraak (online op deze pagina) of neem je contact op om in te schrijven en lid te worden.

Meenemen bij afspraak:

 • Inkomensbewijs
 • Rechthebbende verhoogde tegemoetkoming: klever ziekenfonds volstaat

Lidgeld bedraagt

10 euro per jaar (15 euro voor een koppel)