Mobiliteitsplan

Stad Peer heeft een nieuw mobiliteitsplan uitgewerkt. Want een mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het zorgt voor een visie over mobiliteit op de korte, middellange en lange termijn. M.a.w. dit plan biedt een kader voor toekomstige beslissingen.

In het plan zijn er aandachtspunten zoals een sterk netwerk voor voetgangers en fietsers, parkeermogelijkheden en verkeersveiligheid. Nieuwe projecten als deelmobiliteit en elektrische mobiliteit komen ook aan bod.

Hieronder vind je de plannen en een actietabel.