Mobitwin Centrale

De Mobitwin Centrale (vroegere Minder Mobielen Centrale) biedt vervoersmogelijkheden aan zoals:

 • Doktersbezoek
 • Familiebezoek
 • Vervoer naar wekelijkse activiteiten
 • Boodschappen doen
 • ...

Voor wie?

 • Je kan je niet verplaatsen met het openbaar vervoer
 • Je kan geen beroep doen op een sociaal netwerk
 • Je hebt een beperkt inkomen

Voorwaarden

 • Je woont in Peer.
 • Je hebt een maximaal inkomen van twee keer het leefloon.
 • Er mag geen openbaar vervoer voorhanden zijn voor het gevraagde traject, tenzij dat voor de betrokkene niet toegankelijk is (bijvoorbeeld Belbus, De Lijn).
 • Je vraagt je rit minimum 48 uur vóór de rit aan met alle gegevens over de rit.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt je rit minimum 48 uur op voorhand aan.
 • Dat kan telefonisch of via het e-loket.

Kostprijs

 • Je betaalt 0,42 euro/km. Voor korte ritten (minder dan 10 km) wordt een vast bedrag van 4 euro aangerekend.
 • Het parkeergeld is ten laste van de gebruiker.
 • Voor een wachttijd tussen één en vier uur bedraagt de vergoeding 3 euro. Voor wachttijden langer dan vier uur bedraagt het wachtgeld 10 euro.
 • Bij gedeeld vervoer van twee of meer leden samen, wordt de rit maar 1 keer aangerekend: de kilometervergoeding wordt gedeeld door het aantal vervoerde leden.

Hoe kan ik lid worden?

 • Maak een afspraak met een medewerker van team Zorg en Gezondheid
 • Breng een inkomensbewijs (recente belastingbrief) mee. Voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, volstaat een klever van het ziekenfonds.
 • Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12 euro.