Fietspadenproject Vliegveldlaan en Ekselsebaan (N747)

De stad Peer zal als aanbestedende bouwheer vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aanleggen aan beide zijden van de gewestweg N747 tussen de oude spoorlijn in Eksel en de Zavelstraat in Kaulille. Op het ganse traject, en vooral ter hoogte van belangrijke zijstraten, komen er verkeersremmende middengeleiders. De herinrichting moet de fietsveiligheid aanzienlijk verhogen. Het project gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt en Bocholt, en het Agentschap Wegen en Verkeer als subsidiërende partner. Fluvius legt een nieuwe gescheiden riolering aan. 

Overzicht