Nachtelijke vernieuwing Peerderbaan

Gepubliceerd op: dinsdag 8 september 2020
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 september het wegdek van de Peerderbaan (N73) in Wijchmaal in beide richtingen vernieuwen tussen de kruispunten met de Eggebekstraat - Kerrestraat en Sint-Elisabethlaan-Achelmansstraat.

Deze kruispunten vallen niet binnen de werfzone. In totaal wordt het wegdek over een lengte van zo’n 500 meter gerenoveerd. 

Wat en waarom?

Tijdens deze werkzaamheden zal de aannemer het asfalt over de volledige wegbreedte vernieuwen. Hij zal het huidige wegdek affrezen, het vervolgens in asfalt heraanleggen en nieuwe markeringen aanbrengen. Deze vernieuwingen zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid en meer rijcomfort voor de weggebruiker.

Minder hinder

Om de verkeershinder te beperken zal de aannemer enkel werken tussen 20.00 uur en 06.30 uur. Hierdoor blijft de hinder voor de omliggende bedrijven en hun klanten ook zo beperkt mogelijk.

Om de veiligheid van de wegarbeiders én de weggebruikers te vrijwaren wordt de werfzone tijdens de werken volledig afgezet voor gemotoriseerd verkeer. Binnen de werfzone worden ook de zijstraten afgesloten ter hoogte van de Peerderbaan. 

Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. De zijstraten blijven bereikbaar via de omliggende gemeentewegen. Fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde langs de werfzone.