Nieuw huishoudelijk reglement Plons en Spring

Gepubliceerd op: donderdag 1 juli 2021
De Stad Peer wil in de toekomst blijven inzetten op kwalitatieve kinderopvang. Dat kan alleen als de verschillende opvanginitiatieven – Plons en Spring – goed georganiseerd kunnen worden.

Op dit moment is het evenwicht tussen Plons en Spring zoek en daar willen we verandering in brengen: door er voor te zorgen dat elk kind de juiste opvang krijgt.

OPVANG OP MAAT VAN HET KIND
We kiezen ervoor om voor elk kind de beste opvang aan te bieden. Met ‘beste’ bedoelen we een opvang die rekening houdt met de leeftijd van het kind, de begeleiding en ondersteuning en de duur van opvang.

Lees de volledige toelichting van het vernieuwde huishoudelijke reglement in bijlage.