Nieuwe en aangepaste premies wonen

Gepubliceerd op: dinsdag 16 februari 2021
Ben je van plan om te renoveren? Doe het dan meteen beter, met de b van BENOveren. Door stapsgewijs te BENOveren verhoog je je wooncomfort, daalt je energierekening en draag je je steentje bij aan een beter milieu. Bovendien kan je voor bepaalde renovatiewerken ook een subsidie krijgen.

NIEUWE PREMIE ZONNEPANELEN

De installatie van een PV-installatie die na 1 januari 2021 in dienst wordt genomen, geeft je recht op een premie van Fluvius: tot 1500 euro per woning of wooneenheid, berekend aan 300 euro per kWp van 0 tot 4 kWp en 150 euro per kWp van 4 tot 6 kWp, met een maximum van 40% van de investeringskosten. Ook voor niet-residentiële gebouwen is er een zonnepanelenpremie. De nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname worden aangemeld bij Fluvius en moet minstens 15 jaar blijven staan. Vanaf 2022 daalt de premie.

PREMIES VOOR BUITENMUURISOLATIE EN ISOLERENDE BEGLAZING VERDUBBELEN

De premies van Fluvius voor hoogrendementsglas en voor de isolatie van buitenmuren (aangebracht langs de buitenzijde), verdubbelen voor eindfacturen vanaf 2021: 

  • isolerende beglazing: van 8 naar 16 euro per m²,
  • buitenmuurisolatie: van 15 naar 30 euro per m².

Alle woningen en appartementen moeten tegen 2023 volgens de Vlaams Codex Wonen minstens dubbel glas hebben. 

EXTRA PREMIE BIJ DAK -EN BUITENMUURISOLATIE IN COMBINATIE MET ASBESTVERWIJDERING

Vlaanderen moet asbestveilig worden. Bij het isoleren van het dak of van de buitenmuur langs de buitenzijde, wordt in 2021 en 2022 daarom bovenop de isolatiepremie van Fluvius een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter voorzien wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd. Zowel woongebouwen als niet-woongebouwen komen in aanmerking. Om te kunnen genieten van deze extra premie, zal het asbest moeten verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels.

NIEUWE EPC-LABELPREMIE

Wie een woning bezit met een slechte energieprestatie (label E of F), en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B of C, zal vanaf 2021 een EPC-labelpremie kunnen aanvragen. Deze premie kan oplopen tot 5000 euro voor wie renoveert tot label A en 3750 en 2500 euro voor renovaties tot respectievelijk label B en C. Ook wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan van een EPC-labelpremie genieten van respectievelijk 3750 en 2500 euro.

 

Alle informaties over de bovenstaande premies vind je op www.fluvius.be/premies. Je kan ook terecht bij het Woon-energieloket in 't Poorthuis. Maak een afspraak of stel je vraag digitaal via www.peer.be/woon-energieloket.