Nieuwe maatregelen bij Limburg.net

Gepubliceerd op: donderdag 26 maart 2020
Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier en de grofvuilophaling aan huis is uitgesteld tot 3 mei.
  1. Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier

    Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. Voor huisvuil en pmd was het aantal aangeboden zakken al beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Limburg.net beperkt nu ook het aantal groenafvalzakken tot maximaal 4 zakken per gezin.


  2. Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei

    Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

 
Toon jouw respect voor de ophalers: bied je afval correct aan

De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6 uur buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
 
  • Respecteer de maximumgewichten die in zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2m³ tuin- en snoeihout en max. 1m³ papier en karton
  • Sorteer correct zodat jouw afval niet geweigerd moet worden.