Nieuwe schepen Steven Broekx vanaf 1 september

Gepubliceerd op: donderdag 31 augustus 2023
Steven Broekx vervangt vanaf 1 september Lutgarde Ceyssens in het college van burgemeester en schepenen van Stad Peer. Hij krijgt de bevoegdheden duurzaamheid, innovatie, mobiliteit, mondiaal beleid, natuur en milieu, cultuur en erfgoed.

Steven is een 45-jarige Perenaar met roots in Wijchmaal. Hij is getrouwd met Martine Thijs en vader van 3 kinderen. Steven heeft een achtergrond als projectleider beleidsadvies, economie milieu & ruimte bij VITO.

Lutgarde Ceyssens was bijna 13 jaar schepen. Ze zette onder meer haar schouders onder de samenwerking tussen Stad en OCMW, de plannen en bouw van een nieuw dienstencentrum en de (dagelijkse) zorg voor Perenaren die het moeilijk(er) hebben. Maar ook het socio-culturele Peerse leven, het mondiaal beleid, de Peerse natuur & het milieu lagen haar nauw aan het hart. Stad Peer wil haar uitdrukkelijk bedanken voor haar engagement en inzet.

Schepen Liesbeth Diliën zal vanaf 1 september het voorzitterschap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst overnemen van Lutgarde. Lutgarde blijft wel lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.