Het Dommelhuis: poort naar Bosland

Gepubliceerd op: maandag 4 november 2019
Stad Peer, de landbouwsector, Werkgroep Isis, watering De Dommelvallei en Bosland slaan de handen in elkaar en zetten samen een nieuw project op poten: het Dommelhuis. Dit project wordt een belevingsspot voor jong en oud.

PROJECT OP HET KRUISPUNT VAN WATER MET NATUUR, LANDBOUW EN BOSLAND. 

De locatie van het Dommelhuis is niet toevallig gekozen. Vlakbij de Esmeralda (Steenweg Wijchmaal) en de Dommelvallei, ligt het Dommelhuis niet alleen op een boogscheut van het stadscentrum, ook de beleving van natuur, landbouw en Bosland zijn vlakbij. Vier vliegen in één klap dus. 

Jean-Pierre Sleurs (Werkgroep Isis): “Dat was ook de bedoeling. Het Dommelhuis wordt een educatief centrum voor jong en oud. Het project ligt intussen al een hele tijd op de tekentafel. Het is altijd de bedoeling geweest dat natuur en landbouw samen de bezoekers zullen informeren. Deze samenwerking is niet nieuw, maar nu wordt ze ook echt zichtbaar.” 

Met andere woorden: de gebruikers van de open ruimte komen samen? 

Eddy Kesters (watering De Dommelvallei): “Klopt. Er was al langer de behoefte om alle sectoren die in de open ruimte werken bij elkaar te brengen. In Peer verliep de samenwerking al vrij goed door het goede werk van oud-burgemeester Theo Kelchtermans. Hij wou vroeger al dat natuur en landbouw dichter bij elkaar zouden staan.” 

Vooral landbouw en natuur moeten elkaar vinden, niet? 

Karlijn Van Duffel (Plattelandsklassen): “Dat is ook nodig. De landbouwsector heeft de laatste jaren sterk ingezet om de ecologische voetafdruk te verminderen, maar dat blijft vaak onopgemerkt. Er is nog veel werk aan de winkel, maar het wordt nog te weinig gezien. Daarom werken we mee aan het project, dat rondom het centrale thema “water” opgebouwd wordt.” 

Water is dus het centrale thema?

Karlijn Van Duffel: “Hoe gedraagt water zich? Hoe gaan landbouw en natuur om met water? Hoe gaan de mensen om met water? Dit zijn de vragen waarmee er in het Dommelhuis aan de slag gegaan wordt. Het aanbod richt zich vooral naar leerlingen uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Ze moeten zelf nadenken over hoe ze moeten omgaan met water. We gaan hen aansporen om dat op een wetenschappelijke manier te doen. Er is een nood aan wetenschappers en op deze manier willen we dat een boost geven. Daarnaast is iedereen die van de open ruimte houdt welkom in het Dommelhuis.” 

Het Dommelhuis is meer dan landbouw en natuur? 

Jeroen Clerix (Bosland): “Het Dommelhuis biedt plaats aan een ontmoetingsruimte en een bezoekerscentrum. Daar wordt het verhaal van de samenwerking in de open ruimte verteld. Water is daarbij de blauwe draad die passeert langs natuur, langs landbouw en waar duurzaam mee omgegaan moet worden. Daarnaast zet het Dommelhuis ook in op kruisbestuiving met jonge ondernemers in de sector van water, landbouw, natuur en duurzaamheid.” 

En dat allemaal op de grens van Bosland? 

Jeroen Clerix: “Bosland is inderdaad een relatief nieuwe speler in het verhaal. Peer is in 2017 toegetreden tot Bosland, met toen al het idee om vanuit het natuurgebied rondom de Mullemer Bemden een link naar Bosland te leggen. Voor Bosland wordt het Dommelhuis een hoofdtoegangspoort vanuit Peer. 

In de toekomst zal er ook in Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt zo’n poort te vinden zijn.” 

De bouw van het Dommelhuis is intussen bezig.

Project in samenwerking met Leader, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en Provincie Limburg.