Noodmaatregelen coronacrisis: wijziging termijnen omgevingsvergunning

Gepubliceerd op: woensdag 25 maart 2020
In kader van de coronacrisis nam de Vlaamse Overheid op 24 maart 2020 bijkomende maatregelen voor de procedures van de omgevingsvergunningen.

Daardoor wijzigen een aantal termijnen:

  • De lopende openbare onderzoeken worden onderbroken en voorlopig verschoven naar 24 april 2020.
    Voorbeeld: jouw openbaar onderzoek zou normaal aflopen op 30 maart. Het onderzoek wordt nu onderbroken op 24 maart. Op 24 april wordt het onderzoek hervat, waarna het nog 6 dagen loopt (voorheen 24-30 maart).
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden gedaan, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de werken pas kunnen starten na 65 (in plaats van 35) dagen na het verkrijgen van de vergunning.

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus