Noodopvang Stad Peer

Oekraïense burgers zijn massaal op de vlucht voor de oorlog. Het Nationaal Crisiscentrum doet een oproep aan lokale besturen om crisishuisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te voorzien. Stad Peer zal daarom de voormalige VDAB-gebouwen inrichten, zodat er 60 mensen opgevangen kunnen worden.

Vanaf eind maart zullen de Oekraïense vluchtelingen de opvangplaatsen kunnen gebruiken. Op dit moment hebben we geen zicht op de duur van de opvang. De opvang zal doorgaan zo lang er nood aan is. Het is wel de bedoeling dat de Oekraïense vluchtelingen kunnen doorstromen van de noodopvang naar een vaste verblijfplaats.