Noord-Zuid

De Noord-Zuidwerking werkt samen met het participatieforum duurzaamheid en ondersteunt de Peerse ontwikkelingsorganisaties en hun initiatieven.

Voor wie?

De Noord-Zuidwerking richt zich tot de Peerse bevolking, ontwikkelingsorganisaties en -helpers.

Organisaties, verenigingen en 4de pijlers die zich inzetten voor Noord-Zuid kunnen een stedelijke subsidie bij de Stad Peer aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

In onze stad zijn er heel wat organisaties en werkingen actief rond de Noord-Zuid problematiek. Elk jaar worden er subsidies verdeeld over de verschillende organisaties in Peer maar ook projecten gesteund in het Zuiden waarmee personen in Peer een band hebben. Het participatieforum duurzaamheid geeft hierover advies.

Achter al deze organisaties en projecten zitten heel wat vrijwilligers. Het is ook door de inzet van deze vrijwilligers dat we in Peer een meer dan behoorlijk bedrag samen krijgen voor De Derde Wereld.