Omgevingsvergunning - stedenbouw

Voorwaarden

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak om te bekijken of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Afhandeling

Hoe je aanvraag verder wordt afgehandeld, is afhankelijk van welke werken je gaat uitvoeren. In ieder geval is de maximumtermijn waarbinnen het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing moet nemen 75 dagen.

In sommige gevallen is een openbaar onderzoek vereist en wordt deze termijn verlengd tot 105 dagen.

Opgelet, de gemeente heeft echter ook dertig dagen de tijd om de volledigheid van het dossier te onderzoeken waardoor de maximumtermijn eigenlijk 135 dagen is.

Reglement

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding bij je gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • Stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Bijzondere plannen van aanleg
  • Voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • Regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...