Omgevingsvergunning - Kappen op privéterrein - Informatie (telefonische afspraak)

Een boom of bos mag niet zomaar gekapt worden, ook niet op privédomein.

De situatie (het aantal bomen, de ligging op het gewestplan, de omtrek van de bomen, …) bepaalt welk soort vergunning je nodig hebt:

Tenzij het bos is opgenomen in een goedgekeurd bosbeheerplan. Dan gelden nog andere regels.

Wat moet ik doen?

Neem contact op of maak een afspraak om de situatie te bekijken.